• 1 ברוכים הבאים לחנות של אתר All4Love !
  • 2
  • 2
  • 2 מגוון מבצעים ומחירים אטרקטיביים לרגל פתיחת החנות
  • 2

הסבר מגן-דוד

מגן דוד הוא הקסגרמה (כוכב בעל שישה קודקודים) שבו מונחים שני משולשים שווי צלעות זה על זה – העליון חודו כלפי מעלה,
והתחתון חודו כלפי מטה – ויוצרים מבנה של שישה משולשים שווי צלעות המחוברים לצלעות משושה. על פי מסורות יהודיות ואחרות, סמל זה היה מצויר או חרוט על המגנים של לוחמי דוד המלך.
גרסה אחרת של הסמל, שבה רק חמישה קודקודים (פנטגרם) ידועה בשם "חותם שלמה".

יש פרשנים הטוענים כי הפרח שושן צחור שמורכב מששה עלי גביע בצורה של מגן דוד, הוא למעשה השושנה של שיר השירים הרומזת לעם ישראל (שיר השירים ב, ב, ובמפרשיה). כמו כן, לפי חלק מן הדעות, אותו שושן צחור בצורת מגן דוד הוא הפרח שעיטר את קני מנורת המקדש (שמות ל"ז).

יש שראו במגן דוד שילוב בין היסוד השמימי ששואף לארץ (המשולש שקודקודו פונה כלפי מטה), לעומת היסוד הארצי ששואף השמימה (המשולש שקודקודו פונה כלפי מעלה). יש הוגי דעות שאמרו שהמגן דוד עם שש קצוות מסמל את השליטה השמימית על ד' רוחות העולם ולמעלה ולמטה (שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ה סימן טו, ועוד).

לפי הקבלה, מגן דוד רומז על שבע הספירות התחתונות. כל משולש מששת המשולשים, רומז על ספירה אחרת, ומרכזו המשושה של המגן דוד רומז על ספירת המלכות.

הפילוסוף היהודי פרנץ רוזנצוויג נתן פירוש ייחודי למגן דוד, על שני המשולשים המרכיבים אותו. לשיטתו, שלושת קדקודי המשולש הבסיסי הם כנגד שלושת מוקדי המחשבה הפילוסופית בעולם - אלוהים, אדם, עולם. שלושת קדקודי המשולש השני מסמלים את היחסים בין קדקודי המשולש הראשון, שהם שלושת עקרונות היסוד של היהדות על פיו: - בריאה (שהיא היחס בין אלוהים והעולם), התגלות (היחס בין אלוהים והאדם) וגאולה (היחס בין האדם והעולם). לצורה הנוצרת קורא רוזנצוויג "כוכב הגאולה", ומכאן נובע שם ספרו.

גם הפובליציסט ועורך הדין היהודי נבון קצב נתן פירוש ייחודי למגן דוד, על שני המשולשים המרכיבים אותו. לשיטתו , שלושת קודקודי המשולש במגן הדוד אשר מחוברים ביניהם בצלעות , מהווים את שלושת יסודותיו של עם ישראל : אלוהי ישראל , תורת ישראל וארץ ישראל, אלה המחברים אותו במשך אלפי שנים.מסורת נוספת היא שמקור המגן דוד הוא בעצם חתימתו של דוד המלך: האות ד בכתב עברי עתיק נראית כמו משולש, ומגן דוד מורכב משני משולשים, אחד על השני (בצלאל דייטש, מעשה בצלאל עמוד סג).

הסופר ש.ב נפתלי הביא במאמרו אורייתא הקב"ה וישראל חד הוא: "והחוט המשולש לא במהרה ינתק", הוי אומר המשולש התחתון חודו כלפי מעלה והוא הקב"ה והזויות התחתונות הם אורייתא וישראל אם פונים הם אל ה' כמים הפנים אל הפנים מביט הכי גם המשולש העליון ונוצרת הצטלבות והוא שכתוב 'חד הוא'. עוד פירוש מעניין לצורתו של המגן דוד הוא: שצורתו של מגן דוד דומה לכתרו של הרימון.

מותג

יצרן

Copyright 2017  מורנו תכשיטים ואבני חן   |   Powered by Web4All.co.il   |   modify : web4all.co.il
כתובת ה IP שלך   לצרכי אבטחה אנו מתעדים את כתובת ה IP: : 54.81.178.153